ZAŠTO ZEOLIT?

ZEOLIT je čudotvorni mineral koji ima neverovatna lekovita dejstva. Mnogi ga nazivaju i ‘’kamenom budućnosti’’ . Mineral ZEOLIT se najpre koristio zа čišćenje vode koja je bila zagađena rаdioаktivnim i sličnim zаgаđenjima. Za vreme Černobilske katastrofe uspešno se koristio u cilju sprečavanja kontaminacije vode radioaktivnim supstancama. Prirodni ZEOLIT je nastao prilikom kontakta vulkanski stena i pepela sa alkalnim podzemnim vodama. Sam prirodni ZEOLIT nema korisnih svojstava dok se tehnološki ne obradi, steriliše i hermetički upakuje kako bi mogao da se koristi- za ljudske potrebe ili u druge svrhe (prečišćavanje vode za piće i otpadnih voda, oplemenjivanje zemljišta, ishrana životinja). Jedini dozvoljeni ZEOLIT za humanu upotrebu je klinoptilolita jer je bogat mineralima, natrijumski ili kalcijumski aluminosilikat. Prilikom tehnološke obrade, ZEOLIT se usitnjava do veličine mikrona, čime se povećava njegov adsorpcioni kapacitet (vezivanja čestica za sebe) i sposobnost jonske izmene.

Klinoptilolit zapravo izgleda kao pčelinje saće i njegovo negativno naelektrisanje dovodi do vezivanja, tj. razmene pozitivnih jona mikroelemenata sa jonima toksičnih metala ili drugih štetnih supstanci. Drugim rečima, zahvaljujući svojoj otvorenoj molekularnoj strukturi, on deluje kao kavez za hvatanje čestica teških metala, pa čak i pesticide.

Sprovedena su brojna istraživanja i potvrđeno je da je ZEOLIT najjači antioksidant, detoksikator i zaštitnik imuniteta. ZEOLIT čisti organizam od pogubnog uticaja toksina (organskih i hemijskih ),pre svega od teških metala poput olova, arsena, žive, i drugih i to sa sa stopostotnom efikasnošću.

Mnogi su za ovaj mineral čuli po prvi put, kada su čuli i za reč Aflatoksin i upravo se zeolit koristio za stoku kako bi se smanjila koncentracija aflatoksina u mleku i svela na dozvoljene granice. Zeolit se uspešno koristi i u poljoprivredi- njime se tretiraju obradive površine kako bi se očistilo zemljište od otrova i pesticida.

Iz svega navedenog jasno se vidi da ZEOLIT zahvaljujući svojoj strukturi ima veliku moć adsorpcije i eliminacije štetnih supstanci kao što su: radioaktivne čestice, aflatoksini, teški metali i toksini različitog porekla.

Mnogi proizvođači proizvoda za nеgu kоžе prеpоznаli su sve blagodeti zеоlita dоdајu ga svојim reagensima zа nеgu kоžе. Zеоlit uklаnjа zаgаđеnjе dubоkоg čišćеnja i dеtоksikаciјe kоže.

Aktivni sastojak Silver Sab-a je SREBRO ZEOLIT!

ZAŠTO SREBRO?

Antibakterijska aktivnost SREBRA i njegovih jedinjenja bila je poznata već u ranoj istoriji.

Još su stari Grci i Rimljani koristili SREBRO kako bi sprečili infekcije, a u srednjem veku SREBRO se koristilo za lečenje opekotina i rana.

Doseljenici Amerike su SREBRNE novčiće ubacivali u mleko u cilju sprečavanja mlečno- kiselinskog vrenja. Mornari su stavljali SREBRNI novac u burad sa vinom i vodom na svojim dugim putovanjima i tako ih dezinfikovali u 19. veku.