SILVER SAB ZA 100% USPEŠNIJU DEZINFENKCIJU

ŠTA JE DEZINFEKCIJA?
To je niz različitih postupaka kojima se uništavaju mirkoorganizmi u spoljnoj sredini – fizičkim putem (mehaničkim putem, čišćenjem, pranjem i sl) se uklanjaju, a hemijskim putem (toplotom, zračenjem, kiselinama, bazama, hlorom itd) se ubijaju. Za razliku od sterilizacije, postupkom dezinfekcije nije uvek neophodno uništiti sve prisutne mikroorganizme, već ih redukovati na broj koji neće biti rizičan za zdravlje. Za uspešnu dezinfekciju potrebno je poznavanje bioloških osobina mikroorganizama i njihovih „slabih tačaka“, kako bi se napravio adekvatan izbor dezinfekcionih sredstava i tehnike. Najvažniji mikroorganizmi su: gljivice i bakterije, virusi, chlamidiae, mycroplasmae i prioni.

Dezinfekcija je ne samo važna već i neophodna za očuvanje zdravlja jer se redovnom dezinfekcijom smanjuje rizik za nastanak i širenje zaraznih bolesti (od kvarenja hrane i trovanja, do bolničkih infekcija i raznih zaraza). Ona se sprovodi na svim mestima gde postoji rizik od pojave zaraznih bolesti, i samim tim je ključni deo prakse sprečavanja i kontolisanja infekcija i pomoć u prevenciji zaraznih bolesti