zašto silver sab?

 • 100% smanjuje zdravstveni rizik u vašem životnom i poslovnom okruženju
 • Inovativna upotreba nanotehnoligije u kombinaciji sa srebrom i zeolitom za suzbijanje bakterija, virusa i gljivica
 • 100% prirodno, bez štetnih isparenja
 • Bezbojna, bistra antibakterijska tečnost bez mirisa
 • Deluje brzo i dubinski
 • Ne sadrži alkohol niti njegove derivate
 • Ne sadrži slobodan hlor, kiseline i baze, fenole, formaldehide, amonijumova jedinjenja
 • Belančevine, bikarbonati, sulfati, sapuni, hloridi kalcijuma i magnezijuma, tvrda voda-NEMAJU UTICAJA na aktivnost i efikasnost;
 • Ne oštećuje drvo, staklo, gumu, keramiku, plastiku, emajl i hromirane metale;
 • Ne postoji rezinstencija bakterije na Silver Sab
 • Dermatološki je testiran, ne izaziva iritaciju kože
 • Široka oblast upotrebe
 • Svetski priznato sredstvo odobreno i sertifikovano od vrhunskih međunarodnih i domaćih institucija
 • Praksa je potvrdila blagotvorno dejtsvo na površinske rane i ogrebotine

Aktivni sastojak Silver Sab-a je SREBRO ZEOLIT!

ZAŠTO SREBRO?

Antibakterijska aktivnost SREBRA i njegovih jedinjenja bila je poznata već u ranoj istoriji.

Još su stari Grci i Rimljani koristili SREBRO kako bi sprečili infekcije, a u srednjem veku SREBRO se koristilo za lečenje opekotina i rana.

Doseljenici Amerike su SREBRNE novčiće ubacivali u mleko u cilju sprečavanja mlečno- kiselinskog vrenja. Mornari su stavljali SREBRNI novac u burad sa vinom i vodom na svojim dugim putovanjima i tako ih dezinfikovali u 19. veku.

Dezinfekcija je važna!

Dezinfekcija je ne samo važna već i neophodna za očuvanje zdravlja jer se redovnom
dezinfekcijom smanjuje rizik za nastanak i širenje zaraznih bolesti (od kvarenja hrane i trovanja, do bolničkih infekcija i raznih zaraza).

ZAŠTO ZEOLIT?

ZEOLIT je čudotvorni mineral koji ima neverovatna lekovita dejstva. Mnogi ga nazivaju i ‘’kamenom budućnosti’’ . Mineral ZEOLIT se najpre koristio zа čišćenje vode koja je bila zagađena rаdioаktivnim i sličnim zаgаđenjima. Za vreme Černobilske katastrofe uspešno se koristio u cilju sprečavanja kontaminacije vode radioaktivnim supstancama. Prirodni ZEOLIT je nastao prilikom kontakta vulkanski stena i pepela sa alkalnim podzemnim vodama. Sam prirodni ZEOLIT nema korisnih svojstava dok se tehnološki ne obradi, steriliše i hermetički upakuje kako bi mogao da se koristi- za ljudske potrebe ili u druge svrhe (prečišćavanje vode za piće i otpadnih voda, oplemenjivanje zemljišta, ishrana životinja). Jedini dozvoljeni ZEOLIT za humanu upotrebu je klinoptilolita jer je bogat mineralima, natrijumski ili kalcijumski aluminosilikat. Prilikom tehnološke obrade, ZEOLIT se usitnjava do veličine mikrona, čime se povećava njegov adsorpcioni kapacitet (vezivanja čestica za sebe) i sposobnost jonske izmene.