Proizvod Silver sab je sertifikovan po ISO, HACCP i HALAL  standardima.

ANALIZE KOJE POTVRĐUJU 100% EFIKASNOST PREPARATA SILVER SAB U SMANJENJU ZDRAVSTVENOG RIZIKA U ŽIVOTNOM I POSLOVNOM OKRUŽENJU.

Najveća potvrda efikasnosti proizvoda je Svetska Zdravstvena Organizacija koja je za svoje potrebe 2015. godine poručila 15.000 litara Silver sab-a.

Antivirusno dejstvo- Institut za Mikrobiologiju i parazitologiju, Medicinski Fakultet, Skoplje

Efikasnost antibakterijske tečnosti, netoksičnosti preparata, kao i zdravstvenu ispravnost Silver Sab-a ispitali su:

1. Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Beograd

2. Univerzitetska dečja klinika, Tiršova, Beograd

3. Vojnomedicinska akademija (VMA) Beograd

4. Zavod za javno zdravlje, Zrenjanin

5. Gradski zavod za javno zdravlje, Beograd

6. Galenika, Beograd

7. Takođe su efikasnost preparata potvrdili i kompanije Fekunda i Microcos, Minhen, Nemačka

8. Inovacioni centar Mašinskog Fakulteta, Beograd

Sve ispitane Gram (+) i Gram (-) bakterije, kao i mikrogljive:

Salmonella enteritidis ATCC 13076; Salmonella typhimurium (ATCC 13311), Enterobacter cloacae (klinički izolat), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), Proteus mirabillis (klinički izolat), Staphylococcus aureus (ATCC 6538), Enterococcus hirae (ATCC 10541), Klebsiellapneumoniae (ATCC 4352, 14028), Proteus hauseri (ATCC 13315), Escherichia coli (ATCC35210), Listeria monocytogenes (NCTC 7973), Micrococcus flavus (ATCC 10240), Aspergillus fumigatus, Aspergillus versicolor, Aspergillus niger, Aspergillus ochraceus, Penicillium funiculosum, Penicillium ochrochloron i Candida albicans (ATCC 10231), i kompletna lepeza virusa i bakterija između gore navedenih, su u potpunosti uništene u vremenskom intervalu od 5 do 30 minuta, čak i Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442) koja važi za jednu od najotpornijih i najrezistentnijih bakterija, kao i veoma opasni sojevi Acinetobaktera.