GDE SVE MOŽETE DA OSTVARITE 100% SMANJENJE ZDRAVSTVENOG RIZIKA KORIŠĆENJEM SILVER SAB-a.

Preparat SILVER SAB je namenjen za dezinfekciju podova, zidova i sanitarija, filtera klima uređaja, radnih površina, opreme i uređaja, hirurških i medicinskih instrumenata:

U INDUSTRIJI

 • U INDUSTIJI MESA I PRERAĐEVINA OD MESA

Primenjuje se za dezinfekciju klanica, prostorija i radnih površina za obradu mesa, mesnih prerađevina, mašina za preradu mesa, ostale opreme i alata. Za dezinfekciju zidova i podova, transportnih sredstava i hladnjače za prevoz mesa i prerađevina od mesa.

 • U MLEKARSTVU I INDUSTRIJI ZA PRERADU MLEKA

Primenjuje se za dezinfekciju vimena krava, aparata ili sistema za mužu, cisterni i kanti za transport mleka, cisterni za prevoz mleko, u industrijskim pogonima za preradu mleka (uređaji, proizvodne prostorije, pribor za rad), i u skladištima, za dezinfekciju radnih površina, zidova i podova u mlekarama i prostorijama za otkup mleka. Za dezinfekciju hladnjača i prevoznih sredstava.

 • U INDUSTRIJI ZA PRERADU ŠEĆERA

Primenjuje se za desinfekciju transportnih traka, aparata za rezanje, silosa i tankova, kao dodatak prvoj vodi za polivanje kod centrifugiranja šećera i drugo.

 • U MLINSKO-PEKARSKOJ INDUSTRIJI

Primenjuje se za dezinfekciju komora za brašno, mašina, posuđa, vaga i dozatora, za dezinfekciju celokupne opreme (mašina), prostorija i radnih površina za proizvodnju hleba i peciva, za dezinfekcija transportnih sredstava za prevoz hleba i plastičnih gajbica za pakovanje hleba.

 • U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI (ZA PRERADU VOĆA I POVRĆA)

za dezinfekciju zatvorenih linija i uređaja, otvorenih linija, zatvorenih rezervoara i cevovoda, cisterni i tankova, radnih površina, sitnog pribora, traka za transport voća i povrća, buradi, čepova, gumenih zaprivača itd.

 • INDUSTRIJI ALKOHOLA, SOKOVA, NAPITAKA I VODE

Silver Sab je naročito podesan za hladnu dezinfkciju prethodno odmašćenih i opranih tankova, separatora, grejača, punjača, buradi, sistema cevovoda i ostalih proizvodnjih uređeja u prehrambenoj industriji sokova, piva i alkoholnih pića.

 • U STOČARSTVU I PČELARSTVU

za dezinfekciju svih objekata za smeštaj goveda, konja, ovaca, svinja, živine, kunića, pasa i drugih životinja. Za dezinfekciju stočarske opreme: polica, hranilica, inkubatora, muznih sistema, transportnih sredstava za prevoz stoke, peradi, ribe i dr.

 • NA DEPONIJAMA

za dezinfekciju opreme i uređaja i linija za separaciju sekundarnih sirovina

U JAVNIM USTANOVAMA

 • U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

za dezinfekciju hirurških i medicinskih instrumenata, opreme laboratorijskog stakla, pipeta i drugih aparata, podova i zidova ambulanti, soba i drugih prostorija, kvaka, transportnih sredstava, radnih površina.

 • U GERONTOLOŠKIM CENTRIMA

za dezinfekciju podova, zidova, kvaka, transportnih sredstava, radnih površina koje dolaze u kontakt sa hranom, medicinskih instrumenata

 • U VETERINARSKOJ MEDICINI

za dezinfekciju raznih instrumenata, opreme laboratorijskog stakla, pipeta i drugih aparata, zidova i podova veterinarski ambulanti i drugih prostorija.

 • U ŠKOLAMA

za dezinfekciju podova, zidova, kvaka, transportnih sredstava, radnih površina, pribora i opreme u školskim kuhinjama….

 • U OBDANIŠTIMA

 za dezinfekciju podova, zidova, kvaka, transportnih sredstava, radnih površina, pribora i opreme u kuhinjama i svim radnim prostorijama.

 • U UGOSTITELJSTVU I DOMAĆINSTVU

Primenjuje se za dezinfekciju svih vrsta posuđa, pribora za jelo, opreme, uređaja, aparata za obradu namirnica, radnih površina, nameštaja, zamrzivača, frižidera, keramičkih pločica, kanta za đubre, kvaka, naočara, tastatura, telefona itd.

 • U SPORTSKIM USTANOVAMA

za brzu i efkasnu dezinfekciju opreme, dvorana.

 • TERETANAMA

za dezinfekciju kompletne opreme i pribora, podova, zidova, klima uređaja.

 •  U JAVNOM PREVOZU

za dezinfekciju klima uređaja i svih površina.