PIANO LAND

NARODNO POZORIŠTE U BEOGRADU
USTANOVA KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA
Francuska 3, Beograd

Beograd, 13.05.2020.god.

PREDMET:

PREPORUKA ZA ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJU KLAVIRA I PIJANINA PRE I POSLE UPOTREBE TOKOM SPROVOĐENJA ZAŠTITNIH MERA U SUZBIJANJU VIRUSA COVID 19.

Poštovani,
Obraćamo Vam se povodom novonastale situacije pojavom virusa COVID 19.

Obzirom na preporuke Ministarstva zdravlja u vezi sa suzbijanjem virusa COVID 19, kao poslovni saradnici Vaše institucije, koji održavaju instrumente, klavire i pijanina, dostavljamo Vam preporuku za čišćenje i dezinfekciju klavira i pijanina pre i posle upotrebe istih.

Zaključno sa 18. 05. tekuće godine, Piano Land će izvršiti čišćenje, dezinfekciju i štimovanje svih klavira i pijanina u Vašoj instituciji.

Nakon navedenog, pre i posle korišćenja klavira i pijanina od strane zaposlenih u instituciji, potrebno je preduzeti dodatne mere za održavanje a u cilju sprovođenja dodatnih zaštitnih mera za suzbijanje virusa COVID 19. Prilikom čišćenja spoljnih površina instrumenta i klavijature instrumenta preporučljiva je upotreba dezinfekcionog sredstva, nanešenog na krpu, koja može biti flanelska, pamučna ili magična. Prilikom čišćenja klavira, spoljnih površina, preporučuje se korišćenje poluvlažne krpe, nikako direktno nanošenjem dezinfekcionog sredstva na instrument već nanošenje sredstva na krpu i to raspršivanjem.

Napominjemo da je zabranjena upotreba abrazivnih sredstava.

Ovom prilikom Vam dajemo preporuku za korišćenje dezinfekcionog proizvoda Silver Sab, proizvedenog u Srbiji a koji poseduje sve potrebne karakteristike za pravilno dezinfikovanje i čišćenje instrumentarija, klavira i pijanina. Dеzinfеkciјa sе vrši nanоšеnjеm gоtоvоg radnоg rastvоra Silver sab dirеktnо iz оriginalnоg pakоvanja, raspršivanjem na krpu, kojom je nakon nanošenja dezinfekcionog sredstva potrebno prebrisati željene površine. Prеparat je poželjno ravnоmеrnо nanеti na željenu pоvršinu.

Takođe, preporučujemo i nanošenje preparata raspršivanjem i na prste, pre upotrebe klavira i pijanina. Nakon završetka upotrebe klavira i pijanina, preporučljivo je ponovno prebrisati klavijaturu instrumenta poluvlažnom krpom sa nanešenim Silver Sab preparatom, nakon čega je potrebno spustiti poklopac klavijature a ruke isprati vodom.

O PROIZVODU SILVER SAB

Proizvod Silver sab je prirodna antibakterijska tečnost, za suzbijanje bakterija, virusa i gljivica bez mirisa i štetnih isparenja. nastala inovativnom upotrebom nanotehnoligije u kombinaciji sa srebrom i zeolitom Silver Sab proizvod 100% smanjuje zdravstveni rizik u životnom i poslovnom okruženju. Deluje brzo i dubinski. Ne sadrži alkohol niti njegove derivate kao ni slobodan hlor, kiseline i baze, fenole, formaldehide, amonijumova jedinjenja.

Dermatološki je testiran, ne izaziva iritaciju kože a ne oštećuje drvo, staklo, gumu, keramiku, plastiku, emajl i hromirane metale. Silver Sab poseduje široku oblast upotrebe. Efikasno uništava brojne gram-pozitivne i gram-negativne bakterije i mikrogljive.

Poseduje sledeće sertifikate kvaliteta:
1. ISO 9001:2015
2. HACCP
3. HALAL

Proizvod Silver Sab je proizveden u Srbiji.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *