+381 13 366 163

info@silver-sab.rs

Top

Author: Silver Sab

Silver Sab / Articles posted by Silver Sab
Piano Land

Piano Land – Preporuka

PIANO LAND NARODNO POZORIŠTE U BEOGRADU USTANOVA KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA Francuska 3, Beograd Beograd, 13.05.2020.god. PREDMET: PREPORUKA ZA ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJU KLAVIRA I PIJANINA PRE I POSLE UPOTREBE TOKOM SPROVOĐENJA ZAŠTITNIH MERA U SUZBIJANJU VIRUSA COVID 19. Poštovani, Obraćamo Vam se povodom novonastale situacije pojavom virusa COVID 19. Obzirom na preporuke Ministarstva zdravlja u vezi sa suzbijanjem virusa COVID 19, kao poslovni saradnici Vaše institucije, koji održavaju instrumente, klavire i pijanina, dostavljamo Vam preporuku za čišćenje i dezinfekciju klavira i pijanina pre i posle upotrebe istih. Zaključno sa 18. 05. tekuće godine, Piano Land će izvršiti čišćenje, dezinfekciju i štimovanje svih klavira i pijanina u Vašoj instituciji. Nakon navedenog, pre i posle korišćenja klavira i pijanina od strane zaposlenih u instituciji, potrebno je preduzeti dodatne mere za održavanje a u cilju sprovođenja dodatnih zaštitnih mera...

Share